Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Plany postępowań

Plan postępowań z dniaTemat planu postępowań:
2017-02-03

Plan postępowań: PLANY POSTĘPOWAŃ NA PODST. ART. 13A USTAWY P.Z.P.

2017.02.03 Plan zamówień publicznych zgodnie z art. 13a Aktualizacja

2017-01-19

Plan postępowań: PLANY POSTĘPOWAŃ NA PODST. ART. 13A USTAWY P.Z.P.

Plan zamówień publicznych zgodnie z art. 13a

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.