Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Stan krwi na dzień: 20.05.2018

Krew RhD (+) plus

A RhD plus brakujący stan B RhD plus wysoki stan AB RhD plus wysoki stan 0 RhD plus wysoki stan

Krew RhD (-) minus

A RhD minus średni stan B RhD minus brakujący stan AB RhD minus wysoki stan 0 RhD minus brakujący stan
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.