Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Przetargi

Przetarg z dniaTemat przetarguTermin składania ofert-wniosków
2017-05-12

Nr przetargu: 08/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 tys. Euro pn.: „Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 85.000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 12 miesięcy”

2017-05-30
2017-04-28

Nr przetargu: 05/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa rękawiczek diagnostycznych w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-05-12
2017-04-27

Nr przetargu: 4/P/2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: Opieka informatyczna nad oprogramowaniem „BANK KRWI” wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy" nr sprawy 4/P/2017

z wolnej ręki
2017-04-05

Nr przetargu: 01/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 000 Euro na:

„Dostawa zestawów pojemników potrójnych typu góra-dół orazzestawów pojemników z filtrem antyleukocytarnym in-line do pobierania i preparatyki krwi pełnej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 36 miesięcy”

2017-04-20
2017-03-14

Nr przetargu: 6/Z/1-2/2017

Ogłasza zapytanie ofertowe  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na:

Zadanie 1: „Dostawa materiałów opatrunkowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy”.

Zadanie 2: „Dostawa opatrunków przylepnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy”.

2017-03-22
2017-03-10

Nr przetargu: 01/Z/2017

zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu do poniżej 30 000 EURO na :

„Dostawa rękawiczek diagnostycznych w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-03-16
2017-03-10

Nr przetargu: 02/Z/2017

zaprasza do złożenia oferty  w postepowaniu do 30 000 EURO  na:

„Dostawa pojemników potrójnych pustych 450 ml/2 x 300 ml w ilości 5 000 szt  w okresie 12  miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-03-16
2017-02-27

Nr przetargu: 03/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Ochrona fizyczna terenu, obiektów, osób oraz mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 w okresie 24 miesięcy”

2017-03-10
2017-02-01

Nr przetargu: 02/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135.000 Euro pn.:„Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawąniezbędnego wieloprogramowego urządzenia w ilości 2 szt. do obsługi w/w zestawów, w okresie 36 miesięcy”

2017-03-09
2017-01-11

Nr przetargu: 17/Z/1-2/2016

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na:

Zadanie 1: „Dostawa asortymentu biurowegow okresie 12 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.

Zadanie 2: „Dostawa papieru do drukowaniaw okresie 12 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiudo RCKiK we Wrocławiu”. 

2017-01-18
2016-12-28

Nr przetargu: 34/P/1-2/2016

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135.000 Euro pn.:

Dostawa zestawów jednorazowych do poboru składników krwi metodą aferezy automatycznej wraz z

dzierżawą separatorów komórkowych przez okres 40 miesięcy, tj:

zadanie 1: dostawa jednorazowych zestawów do poboru koncentratu krwinek płytkowych, koncentratu

krwinek czerwonych oraz osocza wraz z dzierżawą 10 separatorów komórkowych

zadanie 2: dostawa jednorazowych zestawów do poboru koncentratu granulocytarnego oraz koncentratu

krwinek płytkowych wraz z dzierżawą 1 separatora komórkowego”

2017-02-02
2016-12-27

Nr przetargu: 32/P/2016

ogłasza przetarg niegraniczony poniżej 135 tys. Euro pn.:

„Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD –II Terumo Sterile Tubing Welder firmy Terumo BCT”

2017-01-09
2016-12-14

Nr przetargu: 18/Z/1-4/2016

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 EURO na:

„Dostawa  odzieży dla pracowników Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Zadanie 1: dostawa odzieży medycznej

Zadanie 2: dostawa polarów

Zadanie 3: dostawa koszulek polo”

2016-12-22
2016-12-12

Nr przetargu: 35/P/1-4/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Zadanie 1: dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów LCD

Zadanie 2: dostawa komputerów stacjonarnych , monitorów LCD, komputerów stacjonarnych w obudowie AIO i drukarek igłowych;

Zadanie 3: dostawa komputerów przenośnych

Zadanie 4: dostawa oprogramowania biurowego”

2016-12-20
2016-12-09

Nr przetargu: 33/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135.000 Euro pn.:

Dostawa ciekłego azotu w ilości 415 000 kg wraz z dzierżawą zbiornika stacjonarnego o pojemności od 7 500 kg do 10 000 kg w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2016-12-19
2016-11-18

Nr przetargu: 30/P/1-2/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy. Zadanie 1 – ubezpieczenie mienia. Zadanie 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”

2016-11-30
2016-11-18

Nr przetargu: 31/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 Euro pn.:

„Dostawa filtrów antyleukocytarnych–laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy”

2016-11-28
2016-11-07

Nr przetargu: 28/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących  w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-11-18
2016-10-17

Nr przetargu: 19/P/1-8/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 ty. Euro pn.:

„Dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych oraz krwinek wzorcowych do wykonywania badań immunohematologicznych dla krwiodawców i biorców w okresie 12 miesięcy, tj.:

Zadanie 1:Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu ABO

Zadanie 2: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu Rh

Zadanie 3: Odczynniki do oznaczania antygenów spoza układów ABO i Rh

Zadanie 4: Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych i enzymatycznych, Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych i enzymatycznych wykonywanych techniką mikrokolumnową, Papaina – standaryzowany odczynnik do badań immunohematologicznych, Odczynnik antyglobulinowy poliswoisty i monoswoisty

Zadanie 5: Uczulone krwinki wzorcowe do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych

Zadanie 6: Krwinki wzorcowe do badania układu ABO

Zadanie 7: Krwinki wzorcowe do wykrywania obecności przeciwciał

Zadanie 8: Krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał” 

2016-10-26
2016-10-07

Nr przetargu: 19/Z/1-5/2016

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na:„Dostawę materiałów promocyjnych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” – 19/Z/1-5/2016

Niniejsze zamówienie udzielane jest w związku z realizacją PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020 w zakresie zadania „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.

2016-10-14
2016-09-26

Nr przetargu: 29/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO  na:

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów do transportu krwi i jej składników dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu"

2016-10-04
2016-09-09

Nr przetargu: 21/P/2016

W wyniku przeprowadzonych negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 Pzp  zawarto umowę na: „Zakup energii elektrycznej w ilości 220 000kWh przez okres od dnia 15.08.2016r. do dnia 31.10.2016r. do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

z wolnej ręki
2016-09-07

Nr przetargu: 27/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW i Assistance należących do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

2016-09-16
2016-08-29

Nr przetargu: 16/Z/1-3/2016

Zaprasza do składania ofert  w postepowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na: „Dostawę materiałów promocyjnych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-09-05
2016-08-25

Nr przetargu: 26/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów do transportu krwi i jej składników dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-09-06
2016-08-23

Nr przetargu: 25/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawę mebli laboratoryjnych, biurowych oraz innego umeblowania i wyposażenia wraz z montażem  dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-09-05
2016-08-23

Nr przetargu: 23/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 000 EURO na:

„Dostawa zestawów do aferezy automatycznej krwi w ilości 2000 szt. dla RCKiK we Wrocławiu”,

2016-09-28
2016-08-19

Nr przetargu: 24/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Wykonywanie badań dla 50 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA HPV B19 metodami NAT w okresie 10 miesięcy  dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-08-30
2016-07-27

Nr przetargu: 22/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi i jej składników dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-08-17
2016-07-20

Nr przetargu: 18/P/1-4/2016

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 tys. Euro pn.:

„Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowego użytku oraz innych akcesoriów w zadaniach 1- 4, t. j.:

Zadanie 1 - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami

Zadanie 2 - Artykuły jednorazowego użytku do badań immunohematologicznych,

Zadanie 3 - Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej,

    Zadanie 4 - Przyrządy do pobierania i preparatyki krwi”

2016-07-29
2016-07-15

Nr przetargu: 20/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 tys. euro pn.:,,Zakup energii elektrycznej w ilości 1 650 000 kWh przez okres 24 miesięcy do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-07-25
2016-06-21

Nr przetargu: 17/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 .000 Euro p.n.:„Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 68.000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 10 miesięcy”  

2016-07-28
2016-06-15

Nr przetargu: ZZP-164/16

Zakład Zamówien publicznych przy Ministrze zdrowia , Al. Jerozolimskie 155 ,02-326 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 tys Euro pn.: "Zakup specjalistycznych samochdów z zabudową chłodniczą do transportu krwi i jej składników"

wszelkie dokumenty i informacje pod adresem mailowym http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1388

2016-07-04
2016-05-18

Nr przetargu: 15/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

,,Bezgotówkowy  zakup  paliwa  do  samochodów   służbowych (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego) w systemie kart  flotowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przez okres 36 miesięcy”

2016-06-07
2016-05-12

Nr przetargu: 10/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na :

„Dostawa wskaźników napromieniowania składników krwi w ilości 35 000 szt w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2016-05-24
2016-05-06

Nr przetargu: 16/P/2016

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 euro p.n.: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków, partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-05-16
2016-04-29

Nr przetargu: 11/P/2016

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 euro p.n.: „Dostawa biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-06-07
2016-04-28

Nr przetargu: 12/P/2016

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 euro na: "Dostawa filtrów antyleukocytarnych –laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 6 miesięcy"

2016-05-10
2016-04-21

Nr przetargu: 08/P/1-2/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 tys. Euro p.n.:„Dostawa odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu:

Zadanie 1: Dostawa odczynników, krwi kontrolnej, materiałów zużywalnych celem wykonania 223 000 badań morfologii krwi, w tym 127 000 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF)  , dostawa w ramach umowy  dzierżawy trwającej  36 miesięcy dwóch analizatorów hematologicznych                 5-DIFF  z  dodatkowym wyposażeniem  określonym szczegółowo w SIWZ, wykonywanie, w okresie trwania umowy dzierżawy, serwisu analizatorów i dodatkowych urządzeń oraz ich walidacji po każdym przeglądzie technicznym, po każdej naprawie serwisowej, udział Wykonawcy cztery razy w roku w zewnętrznej QC Kontroli Jakości oraz dwa razy w roku w obligatoryjnym sprawdzianie prowadzonym przez COBJwDL w Łodzi (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) 

Zadanie 2:. Dostawa odczynników, krwi kontrolnej, materiałów zużywalnych celem wykonania  15 000 badań z zakresu kontroli jakości składników krwi na analizatorze hematologicznym Micros 60 firmy Horiba ABX, będącego własnością Zamawiającego, wykonywanie serwisu analizatora w okresie trwania umowy a także jego  walidacji po każdym przeglądzie technicznym, po każdej naprawie serwisowej, udział   wykonawcy  cztery razy w roku w  zewnętrznej QC Kontroli Jakości oraz dwa razy w roku w obligatoryjnym sprawdzianie prowadzonym przez COBJwDL w Łodzi (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) przez okres 36 miesięcy”  

2016-04-29
2016-03-25

Nr przetargu: 09/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawę mebli laboratoryjnych, biurowych oraz innego umeblowania i wyposażenia wraz z montażem  dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2016-04-11
2016-03-14

Nr przetargu: 06/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 000 EURO na:

 

Dostawa 1 500 000 szt tabliczek czekolady dla dawców krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego przez okres 24 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2016-04-19
2016-03-07

Nr przetargu: 03/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Opieka informatyczna nad oprogramowaniem „BANK KRWI” wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie  12 miesięcy” 

2016-03-16
2016-03-03

Nr przetargu: 04/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO, pn.:Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej dla systemu Mirasol, w ilości 4000 szt. przez okres 12 miesięcy dla RCKIK we Wrocławiu"

2016-03-11
2016-03-01

Nr przetargu: 07/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa 6 sztuk wagomieszarek do automatycznego pobierania  krwi dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” 

2016-03-11
2016-02-17

Nr przetargu: 05/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych potrójnych pustych 450 ml/2 x 300 ml do pobierania i preparatyki krwi  w ilości 7000 szt w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” 

2016-02-26
2016-01-20

Nr przetargu: 18/P/2015

W wyniku przeprowadzonych negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  zawarto umowę na:

„Dostawę namiotu eventowego wraz z wyposażeniem dla RCKiK we Wrocławiu”

z wolnej ręki
2016-01-13

Nr przetargu: 20/P/2015

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 EURO na:

"Przebudowa pomieszczeń izby przyjęć szpitala im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. Kościuszki 15 na pracownie i pomieszczenia Oddziału Terenowego w Głogowie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-01-28
2016-01-13

Nr przetargu: 02/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

Dostawa 250 000 szt tabliczek czekolady dla dawców krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego przez okres 4 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2016-01-21
2016-01-04

Nr przetargu: 01/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

Dostawa 250 000 szt tabliczek czekolady dla dawców krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego przez okres 4 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2016-01-12
2015-12-30

Nr przetargu: 15/P/2015

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 Euro pn:

Dostawa biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu  w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

2016-02-22
2015-12-11

Nr przetargu: 17/P/2015

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na:

„Dostawa  odczynników, materiałów kontrolnychi zużywalnych do wykonywania oznaczeń leukocytów  resztkowych w ubogoleukocytarnych składnikach krwi oraz jednoczesnego oznaczania resztkowych leukocytów, erytrocytów i płytek krwi w świeżym osoczu na cytometrze BD FASCCalibur 4CA w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2015-12-21
2015-12-11

Nr przetargu: 16/P/2015

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na:

Dostawa 250 000 szt tabliczek czekolady dla dawców krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego przez okres 4 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2015-12-21
2015-12-03

Nr przetargu: 12/P/2015

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 134 tys. Euro p.n.:

„Dzierżawa na 48 m-cy automatycznych separatorów przeznaczonych do rozdziału krwi pełnej na 10 stanowisk dla Dz. Preparatyki Krwi w RCKiK we Wrocławiu”

2016-01-14
2015-10-23

Nr przetargu: 14/P/2015

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 euro na:
Dostawę specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

2015-11-02
2015-10-12

Nr przetargu: 29.Z.2015 - zadanie 1-6

Zaprasza do składania ofert  w postepowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PRZEZNACZONYCH DLA REALIZATORÓW PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN: ZAPEWNIENIE SAMOWYSTARCZALNOŚCI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KREW I JEJ SKŁADNIKI NA LATA 2015-2020 W ZAKRESIE ZADANIA „PROMOCJA I EDUKACJA W ZAKRESIE HONOROWEGO KRWIODAWSTWA”

 

Wykaz materiałów promocyjnych o charakterze majątkowym:

Zadanie 1: Ekran (telewizor LED) – 1 sztuka

Zadanie 2: Kiosk multimedialny – 3 sztuki

Zadanie 3: Aparat fotograficzny – 1 sztuka

Zadanie 4: Ścianka reklamowa – 1 sztuka

Zadanie 5: Kostium reklamowy – 1 sztuka

Zadanie 6: Pylon reklamowy – 1 sztuka

2015-10-19
2015-10-09

Nr przetargu: 11/P/2015

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na:

„Dostawa specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2015-10-22
2015-09-24

Nr przetargu: 26/Z/2015

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Ul. Czerwonego Krzyża 5/9

50-345 Wrocław

 

Zaprasza do składania ofert  w postepowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PRZEZNACZONYCH DLA REALIZATORÓW PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN: ZAPEWNIENIE SAMOWYSTARCZALNOŚCI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KREW I JEJ SKŁADNIKI NA LATA 2015-2020 W ZAKRESIE ZADANIA „PROMOCJA I EDUKACJA W ZAKRESIE HONOROWEGO KRWIODAWSTWA”

2015-10-01
2015-09-23

Nr przetargu: 10/P/2015

ogłasza przetarg  nieograniczony  poniżej 134 000 EURO, na:

„Dostawa 10 sztuk wagomieszarek do automatycznego pobierania  krwi dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2015-10-06
2015-09-16

Nr przetargu: 25/Z/2015

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

zaprasza do składania ofert na dostawę i ułożenie ok. 242,45 m2 wykładziny homogenicznej PCV w pomieszczeniach w Terenowym Oddziale RCKiK  w Lubinie, ul. Bema 5 w ramach dostosowania pomieszczeń do poboru krwi 

2015-09-21
2015-08-31

Nr przetargu: 24/Z/2015

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

informuje o zamiarze przeprowadzenia robót budowlanych o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO polegających na dostosowaniu pomieszczeń do poboru krwi w Terenowym Oddziale w Lubinie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2015-09-08
2015-07-08

Nr przetargu: 09/P/1-7/2015

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 tys. EURO pn.:

„Dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych oraz krwinek wzorcowych do wykonywania badań immunohematologicznych dla krwiodawców i biorców, tj.:

Zadanie 1: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu ABO

Zadanie 2: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu Rh

Zadanie 3: Odczynniki monoklonalne i poliklonalne do oznaczania antygenów spoza układów ABO i Rh

Zadanie 4: Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych, Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych i enzymatycznych do badań techniką mikrokolumnową, Papaina – standaryzowany odczynnik do badań immunohematologicznych, Odczynniki antyglobulinowe poliwalentne i monowalentne

Zadanie 5: Uczulone krwinki wzorcowe do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych

Zadanie 6: Krwinki wzorcowe do układu ABO

Zadanie 7: Krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał”

2015-07-16
2015-06-17

Nr przetargu: 08/P/2015

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 134 tys. Euro pn.:

„Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 80.000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 12 miesięcy”

2015-07-23
2015-05-05

Nr przetargu: 06/P/2015

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 tys. euro p.n.:

Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD –II Terumo Sterile Tubing Welder firmy Terumo BCT” 

2015-05-14
2015-04-24

Nr przetargu: 05/P/2015

ogłasza wynik postępowania w trybie z wolnej ręki poniżej 134000 Euro p.n.:

Dzierżawa niezbędnych urządzeń,  w tym jednej sztuki analizatora serologicznego oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora, jako konieczne uzupełnienie systemu do zdalnej autoryzacji wyników badań serologicznych,  po zmianie przepisów"

z wolnej ręki
2015-04-17

Nr przetargu: 07/P/2015

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na:
Zakup energii elektrycznej w ilości 1 650 000 KWh przez okres 24 miesięcy do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we

2015-04-27
2015-03-23

Nr przetargu: 04/P/2015

„Dostawa 1 500 000 szt. tabliczek czekolady dla dawców krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego przez okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławi

2015-04-29
2015-02-23

Nr przetargu: 03/P/2015

„Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych potrójnych góra-dół RW 450/ 1x400 do 450 ml i 1x 500 ml do pobierania i preparatyki krwi w ilości 130 000 szt w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr ha
2015-03-31
2015-02-18

Nr przetargu: 02/P/2015

„Ochrona fizyczna terenu, pojazdów parkujących na nim, osób oraz obiektów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 w okresie 24 miesięcy”
2015-03-02
2015-01-23

Nr przetargu: 01/P/1-2/2015

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 tys. Euro pn.: „Dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj. Zadanie 1 - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żyl
2015-02-05
2014-12-12

Nr przetargu: 34/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 tys. Euro pn.: Dostawa 150 000 sztuk mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny w krwi włośniczkowej, krwi żylnej, krwi kontrolnej, zewnętrznej kontroli jakości wraz z dzierżawą 14 sztuk hemoglobinometrów najnowszej
2014-12-22
2014-12-08

Nr przetargu: 33/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO pn.: „Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej dla systemu Mirasol, w ilości 4000 szt. przez okres 12 miesięcy dla RCKIK we Wrocławiu”
2014-12-16
2014-12-05

Nr przetargu: 30/P/2014

„Dostawa ciekłego azotu w ilości 410 000 kg wraz z dzierżawą zbiornika stacjonarnego o pojemności od 7 500 kg do 10 000 kg w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
2014-12-15
2014-12-03

Nr przetargu: 32/P/1-2/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na: Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy. Zadanie 1 – ubezpieczenie mienia Zadanie 2 – ubezpiecze
2014-12-12
2014-11-21

Nr przetargu: 29/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na: „Wykonywanie badań dla 85 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA HPV B19 metodami NAT w okresie 20 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr
2014-12-02
2014-11-19

Nr przetargu: 31/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134.000 Euro pn.: „Dostawa zestawów z krótszym terminem ważności niż 12 m-cy do pobierania i preparatyki krwi pełnej, w celu uzyskania końcowych składników: FFP, ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych,
2014-11-27
2014-10-22

Nr przetargu: 28/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 134 000 EURO na: „Dostawa materiałów zużywalnych do archiwizowania 360 000 próbek surowicy i/lub osocza wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury do archiwizacji tych próbek w okresie 48 miesięcy dla Regionalnego Ce
2014-12-04
2014-10-15

Nr przetargu: 26/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 134 000 EURO na: „Dostawa testów niezbędnych do automatycznego wykonywania badań w kierunku obecności: HBV, HCV , HIV i Treponema pallidum tj. oznaczania następujących parametrów: antygenu HBs (HBs Ag), przeciwciał
2014-11-28
2014-10-01

Nr przetargu: 27/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na: „Dostawa biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
2014-10-27
2014-09-15

Nr przetargu: 25/P/1-4/2014

„Odbiór z miejsc wytwarzania, transport i utylizacja odpadów medycznych zakaźnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy: Zadanie 1: miejsce wytwarzania – Wrocław, ul
2014-09-25
2014-09-03

Nr przetargu: 24/P/2014

Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW i Assistance należących do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
2014-09-11
2014-08-04

Nr przetargu: 21/P/2014

„Dostawa rękawic diagnostycznych w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
2014-08-14
2014-06-26

Nr przetargu: 22/P/1-6/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 tys. Euro pn.: .: „Dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych oraz krwinek wzorcowych do wykonywania badań immunohematologicznych dla krwiodawców i biorców, tj.: Zadanie 1: Odczynniki monoklonalne do
2014-07-10
2014-06-23

Nr przetargu: 20/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 134 tys. Euro pn.: „Dostawa odczynników, kart i krwinek wzorcowych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z wykorzystaniem technik automatyc
2014-07-29
2014-06-04

Nr przetargu: 23/P/2014

Dystrybucja energii elektrycznej
z wolnej ręki
2014-05-30

Nr przetargu: 19/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 134.000 Euro pn.: „Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 80.000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 12 miesięcy”
2014-07-09
2014-05-19

Nr przetargu: 17/P/2014

„Dostawa wskaźników napromieniowania składników krwi w ilości 33 000 szt w okresie 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
2014-05-28
2014-05-16

Nr przetargu: 18/P/1-2/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu: zadanie 1: Dostawa komputeró
2014-05-27
2014-04-30

Nr przetargu: 15/P/1-2/2014

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 134 tys. Euro pn.: „Dostawa roztworu wzbogacającego do przechowywania KKP dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, t. j. zadanie 1: Dostawa rozt
2014-06-09
2014-04-30

Nr przetargu: 16/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 134 000 EURO na: „Dostawa 3 stanowiskowego systemu do szokowego mrożenia osocza w pięciu niezależnych cyklach, w pojemnikach o różnych pojemnościach dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. pro
2014-06-10
2014-04-28

Nr przetargu: 14/P/1-2/2014

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 tys. Euro pn.: „Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu przez okre
2014-05-09
2014-04-22

Nr przetargu: 09/P/2014

w wyniku przeprowadzonych negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp zawarto umowę na: „Dostawę 1 sztuki wirówki wolnostojącej z chłodzeniem wraz z osprzętem przeznaczonej do prepar
z wolnej ręki
2014-04-15

Nr przetargu: 12/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na: „Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych potrójnych pustych 450 ml/2 x 300 ml do pobierania i preparatyki krwi w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. pr
2014-04-25
2014-04-07

Nr przetargu: 08/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na: ,,Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i autobusu – Mobilnego Punktu Poboru Krwi będących w posiadaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab.
2014-04-16
2014-04-03

Nr przetargu: 11/P/1-2/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO pn.: „Dostawa płynów fizjologicznych do zabiegów aferez w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu: zadanie 1: dos
2014-03-14
2014-03-27

Nr przetargu: 10/P/2014

„Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych potrójnych pustych 450 ml/2 x 300 ml do pobierania i preparatyki krwi w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
2014-04-07
2014-03-14

Nr przetargu: 02/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na: "Zakup energii elektrycznej w ilości 970 000 KWh przez okres 12 miesięcy do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
2014-03-25
2014-03-12

Nr przetargu: 05/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na: „Dostawa w ilości 600 szt. jednoigłowych zestawów płytkowych do aferezy automatycznej krwi umożliwiających pobieranie UKKP zawieszonych w roztworze wzbogacającym PAS/osoczu(UKKP/RW Af) i jednocześn
2014-03-21
2014-02-28

Nr przetargu: 07/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w okresie 10 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
2014-03-12
2014-02-12

Nr przetargu: 32/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 tys. Euro pn.: „Dostawa akcesoriów do produkcji osocza metodą plazmaferezy automatycznej na separatorze do plazmaferezy automatycznej Autopheresis C w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
2014-02-20
2014-02-07

Nr przetargu: 03/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na: „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”
2014-02-18
2014-02-04

Nr przetargu: 06/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 tys. euro pn.: „Dostawa roztworu wzbogacającego SSP+ do przechowywania KKP w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
2014-02-12
2014-01-29

Nr przetargu: 01/P/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na: „Leasing operacyjny na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu do transportu krwi w okresie 36 miesięcy”
2014-02-14
2014-01-28

Nr przetargu: 04/P/1-2/2014

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 134 000 EURO na: „Dostawa materiałów jednorazowych w okresie 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu:: Zadanie 1: Dostawa materiałów op
2014-02-11
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.