Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Profil nabywcy

Profil nabywcy z dniaTemat profilu nabywcy:
2017-01-24

Profil nabywcy: 1. UE:

PL-Wrocław: Usługi

2017-01-24

Profil nabywcy: 2. UE:

PL-Wrocław: Dostawy

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.