Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zamówienie publiczne z dniaTemat zamówieniaTermin składania ofert-wniosków
2017-04-11

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 8/Z/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO pn: "Dostawa etykiet końcowych samoprzylepnych na pojemniki ze składnikami krwi oraz taśm barwiących do zadruku etykiet do RCKiK we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy."

2017-04-20
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.