Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zamówienie publiczne z dniaTemat zamówieniaTermin składania ofert-wniosków
2018-02-14

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 03/Z/1-2/2018

ogłasza postepowanie do 30 000 Euro na:

Zadanie 1: „Dostawa asortymentu biurowegow okresie 12 miesięcydla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.

Zadanie 2: „Dostawa papieru do drukowaniaw okresie 12 miesięcydla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”. 

2018-02-22
2018-01-08

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 01/Z/2018

ogłasza postępowanie do 30 000 EURO na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego  przy realizacji inwestycji pod nazwą „Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie magazynu krwi i jej składników w tym osocza dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu"

 

zamówienie dotyczy inwestycji z postępowania 21/P/2017

wartość brutto:8 873 220,00

2018-01-12
2017-11-14

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 28/Z/1-2/2017

zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym poniżej 30 tysięcy euro:
„Dostawa igieł z drenem do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej w okresie 18 miesięcy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-11-22
2017-10-31

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 27/Z/2017

zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym poniżej 30 tysięcy euro:

„Dostawa 4% roztworu cytrynianu sodu w pojemniku a`250 ml do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy”

2017-11-08
2017-09-01

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 21/Z/1-2/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 euro pn:

„Dostawa pojemników pustych transferowych do przechowywania UKKP do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie do 31.12.2018 r..

Zadanie 1: Pojemniki a’ 150 ml, 300 ml, 600 ml.

Zadanie 2: Pojemniki a` 1000 ml

2017-09-11
2017-08-28

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 18/Z/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na:

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na „Budowę magazynu osocza wraz z wyposażeniem i rezerwowym źródłem zasilania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

nr sprawy 18/Z/2017

2017-08-31
2017-08-04

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 19/Z/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na:

„Dostawę inkubatora i mieszadeł (wytrząsarek) do płytek dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

Nr sprawy 19/Z/2017

2017-08-10
2017-06-20

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 15/Z/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO pn:

„Dostawa napojów gazowanych w puszce o pojemności 0,33 l w okresie 24 miesięcy

dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

2017-07-06
2017-06-14

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 14/Z/1-3/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO pn:

„Dostawa środków do mycia i dezynfekcji w okresie 12 miesięcy

dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu. Zadania 1 – 3

2017-06-26
2017-05-18

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 12/Z/2017

ogłasza potępowanie do 30 000 EURO na:

„Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Terenowym Oddziale w Głogowie i w Lubinie dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-05-24
2017-05-04

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 10/Z/1-2/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO pn: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu; Zadanie 1: dostawa serwera; Zadanie 2: dostawa monitorów i komputerów przenośnych;”– nr sprawy 10/Z/1-2/2017

2017-05-11
2017-04-11

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 8/Z/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO pn: "Dostawa etykiet końcowych samoprzylepnych na pojemniki ze składnikami krwi oraz taśm barwiących do zadruku etykiet do RCKiK we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy."

2017-04-20
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.