Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Zapotrzebowanie na krew RhD (+) plus

A RhD plus średni stan B RhD plus średni stan AB RhD plus wystarczający stan 0 RhD plus niski stan

Zapotrzebowanie na krew RhD (-) minus

A RhD minus niski stan B RhD minus wystarczający stan AB RhD minus wystarczający stan 0 RhD minus niski stan
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.