Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Zapotrzebowanie na krew RhD (+) plus

A RhD plus wysoki stan B RhD plus wysoki stan AB RhD plus wysoki stan 0 RhD plus wysoki stan

Zapotrzebowanie na krew RhD (-) minus

A RhD minus wysoki stan B RhD minus wysoki stan AB RhD minus wysoki stan 0 RhD minus wysoki stan
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.