Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Stan krwi na dzień: 18.01.2018

Krew RhD (+) plus

A RhD plus wysoki stan B RhD plus wysoki stan AB RhD plus wysoki stan 0 RhD plus wystarczający stan

Krew RhD (-) minus

A RhD minus brakujący stan B RhD minus brakujący stan AB RhD minus wystarczający stan
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.