Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Dialog techniczny

Dialog z dniaTemat dialogu:Termin składania ofert-wniosków
2017-08-23

Nr dialogu: 02/DT/2017

Ogłasza dialog techniczny na:

Dostawę testów do wykonywania badań przeglądowych metodą chemiluminescencji markerów czynników zakaźnych takich jak: antygen HBs, przeciwciała anty-HIV 1/2, anty-HCV i anty-Treponema pallidum wraz z dostawą analizatorów.

2017-08-30
2017-05-31

Nr dialogu: 01/DT/2017

informuje o ogłoszeniu dialogu technicznego pn:

„Wybudowanie budynku na magazyn osocza do przechowywania około 90 000 jednostek osocza w temperaturze minus 30 stopni C”             

2017-06-05
2015-05-29

Nr dialogu: 02/DT/2015

ogłasza dialog techniczny mający na celu uzyskanie wiedzy na temat:  „Dostawy zamrażarek niskotemperaturowych do  -86 st. C” 

2015-06-08
  2015-04-14

  Nr dialogu: 01/DT/2015

  Ogłasza dialog techniczny mający na celu uzyskanie wiedzy w zakresie „Dostawy automatycznych separatorów/pras przeznaczonych do rozdziału krwi pełnej”

  2015-04-24
   2014-08-12

   Nr dialogu: 02/DT/2014

   "Dzierżawa aparatury przeznaczonej do archiwizowania próbek surowicy/osocza oraz dostawa niezbędnych materiałów zużywalnych"
   2014-08-21
    2014-03-10

    Nr dialogu: 01/DT/2014

    ogłasza dialog techniczny mający na celu uzyskanie wiedzy w zakresie: "Systemu do szokowego mrożenia osocza w pojemnikach o różnych wymiarach o wydajności około 120 pojemników na 3 niezależnych stanowiskach w pomieszczeniu zlokalizowanym w Budynku Laboratoryjnym".
    2014-03-18
     Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.