Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Dokumenty do pobrania


11 GRUDNIA 2012 ROKU WESZŁO W ŻYCIE NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA »


ZAŁĄCZNIKI:

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.