Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Szkolenia lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w szpitalach

 

SZKOLENIE PODSTAWOWE DWUDNIOWE

  • Koszt szkolenia 115zł. netto, 141,45zł. brutto

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE JEDNODNIOWE

  • Koszt szkolenia 69zł. netto, 84,87 brutto


Miejsce kursu: sala konferencyjna RCKiK we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9
Czas trwania kursu: 8.00-14.00
Zgłoszenia przyjmowane są  e-mailowo metorg@rckik.wroclaw.pl

DO POBRANIA:


 

 

NR KONTA

45 1130 1033 0018 8001 5520 0002

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.