Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Sprawozdania za 2016 rok

SPRAWOZDANIA ZA 2016 ROK Pismo przewodnie do sprawozdania

  1. Sprawozdanie nr 1 termin do 06.02.2017 roku pobierz
  2. Sprawozdanie nr 2 termin do 06.02.2017 roku pobierz
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.