Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Aktualności

7-8 CZERWCA  2017 ROKU ODBĘDZIE SIĘ KURS PODSTAWOWY W ZAKRESIE GOSPODARKI KRWIĄ W SZPITALACH!!!

W DNIACH 7-8 CZERWCA 2017 ROKU ODBĘDZIE SIĘ KURS PODSTAWOWY DLA LEKARZY ODPOWIEDZIALNYCH ZA GOSPODARKĘ KRWIĄ W SZPITALACH, KIEROWNIKÓW ORAZ PRACOWNIKÓW BANKÓW KRWI.

czas trwania kursu- 8.00-14.00

koszt kursu: 109,00 zł netto

miejsce kursu: sala wykładowa Centrum ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail metorg@rckik.wroclaw.pl

 

ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22 czerwca 2017 r. 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW TRANSPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

Czas trwania szkolenia: 10.00-12.00

Miejsce:  RCKiK ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Koszt szkolenia: 59zł. netto

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Zgłoszenia przyjmuje Dział Metodyczno-Organizacyjny telefonicznie 71 371 58 77 lub elektronicznie na adres metorg@rckik.wroclaw.pl.

Osobą do kontaktu jest Pani Iwona Maciejak Dział Metodyczno-Organizacyjny.

ZAPRASZAMY!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.