Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Aktualności

 18 PAŹDZIERNIKA 2016 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA LEKARZY ODPOWIEDZIALNYCH ZA GOSPODARKĘ KRWIĄ W SZPTALACH

Czas trwania szkolenia: 8.00-14.00

Miejsce: Sala wykładowa RCKiK ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Koszt szkolenia: 66zł. netto

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

UWAGA: PIERWSZY WYKŁAD W GODZINACH 8.00-9.00 PRZEZNACZONY JEST DLA OSÓB, KTÓRE NIE UCZESTNICZYŁY W SZKOLENIU DOTYCZĄCYM NOWELIZACJI USTAWY O PUBLICZNEJ SŁUŻBIE KRWI

PROGRAM SZKOLENIA

Zgłoszenia przyjmuje Dział Metodyczno-Organizacyjny telefonicznie 71 371 58 77 lub elektronicznie na adres metorg@rckik.wroclaw.pl.

Osobą do kontaktu jest Pani Iwona Maciejak Dział Metodyczno-Organizacyjny.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bezpłatna Konferencja pt. "Nowoczesne technologie w krwiodawstwie i krwiolecznictwie"
dla diagnostów laboratoryjnych, lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w szpitalach, kierowników oraz pracowników banków krwi i pracowni immunologii transfuzjologicznej.

W dniu 18 czerwca br. w godzinach 8.00 - 16.00 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu odbyła się bezpłatna konferencja pt. „Nowoczesne technologie w krwiodawstwie i krwiolecznictwie”. Celem konferencji było podwyższenie bezpieczeństwa podczas pobierania oraz przetaczania krwi i jej składników. Zostały omówione wszystkie zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Szczególną uwagę poświęciliśmy metodom redukcji czynników chorobotwórczych w składnikach krwi, metodom wykrywania przeciwciał przeciwpłytkowych, alloimmunologicznej małopłytkowości płodu/noworodka oraz leczeniu produktami krwiopochodnymi. Poruszyliśmy również temat sztucznych łez z autologicznej surowicy. Każdy z uczestników konferencji otrzymał komplet materiałów zawierający wszystkie wykłady, które można będzie wykorzystywać w szkoleniu personelu medycznego w swoich placówkach.
Konferencja dofinansowana była przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

 

 

     
 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.