Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Akcje wakacyjne na Placu Solnym we Wrocławiu 2016

HARMONOGRAM AKCJI:

 

 • 30.06.2016 r.; godz. 12.00-16.30
 • 09.07.2016 r.; godz. 12.00-16.30
 • 14.07.2016 r.; godz. 12.00-16.30
 • 23.07.2016 r.; godz. 12.00-16.30
 • 29.07.2016 r.; godz. 12.00-16.30
 • 04.08.2016 r.; godz. 12.00-16.30
 • 12.08.2016 r.; godz. 12.00-16.30
 • 20.08.2016 r.; godz. 12.00-16.30
 • 25.08.2016 r.; godz. 12.00-16.30
 • 03.09.2016 r.; godz. 12.00-16.30
 • 08.09.2016 r.; godz. 12.00-16.30
 • 17.09.2016 r.; godz. 12.00-16.30
 • 22.09.2016 r.; godz. 12.00-16.30

 

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.