Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Galeria zdjęć

Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 2014

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.