Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Galeria zdjęć

"Akcja Transplantacja" - Pasaż Grunwaldzki, 26.01.2013 r.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.