Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Dialog techniczny

Dialog z dniaTemat dialogu technicznegoTermin składania ofert / wniosków
2015-05-29

Nr sprawy: 02/DT/2015

ogłasza dialog techniczny mający na celu uzyskanie wiedzy na temat:  „Dostawy zamrażarek niskotemperaturowych do  -86 st. C” 

2015-06-08
2015-04-14

Nr sprawy: 01/DT/2015

Ogłasza dialog techniczny mający na celu uzyskanie wiedzy w zakresie „Dostawy automatycznych separatorów/pras przeznaczonych do rozdziału krwi pełnej”

2015-04-24
2014-08-12

Nr sprawy: 02/DT/2014

"Dzierżawa aparatury przeznaczonej do archiwizowania próbek surowicy/osocza oraz dostawa niezbędnych materiałów zużywalnych"
2014-08-21
2014-03-10

Nr sprawy: 01/DT/2014

ogłasza dialog techniczny mający na celu uzyskanie wiedzy w zakresie: „Systemu do szokowego mrożenia osocza w pojemnikach o różnych wymiarach o wydajności około 120 pojemników na 3 niezależnych stanowiskach w pomieszczeniu zlokalizowanym w Budynku Laboratoryjnym”.
2014-03-18
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.