Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

STO LITRÓW KRWI na stulecie odzyskania niepodległości!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu wraz z MPK Sp. zo.o. we Wrocławiu zapraszają mieszkańców do oddawania krwi. Po Wrocławiu będzie jeździł zabytkowy tramwaj Gustaw z 1950 roku, który będzie bezpłatnie przywoził Krwiodawców do RCKIK.

Cel akcji: zebrać STO LITRÓW KRWI na stulecie odzyskania niepodległości!

Hasło akcji:Pojedźcie z nami oddać krew!

W trakcie przejazdów w tramwaju będzie można spotkać Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.
Mocno trzymamy kciuki za powodzenie akcji.

Oddając krew w RCKIK w rejestracji podaj hasło "GUSTAW" :) 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.