Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Stan krwi na dzień: 18.06.2018

Krew RhD (+) plus

A RhD plus niski stan B RhD plus wystarczający stan AB RhD plus wysoki stan 0 RhD plus niski stan

Krew RhD (-) minus

A RhD minus wysoki stan B RhD minus brakujący stan AB RhD minus wysoki stan 0 RhD minus brakujący stan
Pilnie potrzebna krew !

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.