Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Wręczenie odznaczeń państwowych 21.11.2019

 

Ponad 350 Honorowych Krwiodawców z Dolnego Śląska zostało odznaczonych podczas Uroczystej Gali, która odbyła się 21 listopada 2019 r. w samo południe na Stadionie Wrocław

Ponad 350 Honorowych Krwiodawców z Dolnego Śląska zostało odznaczonych podczas Uroczystej Gali, która odbyła się 21 listopada 2019 r. w samo południe na Stadionie Wr

ocław Odznaczyliśmy wieloletnich Honorowych Dawców Krwi oraz działaczy na rzecz honorowego oddawania krwi. Decyzją Ministra Zdrowia ponad 320 Krwiodawców uzyskało tytuł „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, 11 osób otrzymało odznaczenie „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, a 20 osób otrzymało odznaczenie „Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu”. Sponsorami uroczystości byli: Stadion Wrocław Sky Tower Magnolia Park PZU Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym.

Link do zdjęć: https://rckik.wroclaw.pl/galeria-Odznaczenia-Honorowych-Dawcow-Krwi-21112019-Stadion-Wroclaw-4-1-81.html

Link do artykułu prasowego 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym.

 

    

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.