Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Szkolenia z zakresu serologii

Od dnia 01.01.2014r. obowiązuje nowa cena szkoleń z zakresu serologii.

2 tygodniowe szkolenie z zakresu serologii - 749,00 zł netto

 

PROCEDURA UZYSKANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

Szkolenie 2 tygodniowe (pobierz załącznik)

 

Konto bankowe:
45 1130 1033 0018 8001 5520 0002


Proszę przy każdym zgłoszeniu na szkolenie załączyć oświadczenie o zwolnieniu z VAT podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki.


W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%!!!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.