Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Pakiet dla pracodawców

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi, skierowana do firm, została przygotowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.


Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.


W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne:

  • plakat,
  • broszura informacyjna,
  • ulotka informacyjna.


Zainteresowane firmy oraz przedsiębiorców i pracodawców, serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z RCKiK we Wrocławiu, w celu ustalenia przekazania potrzebnych materiałów.

e-mail: metorg@rckik.wroclaw.pl; tel. 71 3715819

 

Pliki do pobrania:

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.