Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Materiały Edukacyjne do pobrania - Pakiet Edukacyjny

Zachęcamy do pobrania materialów edukacyjnych 
Pakiet dla szkół 
 
 
 
 
 
Broszura – ściągawka dla nauczyciela
Quizy 4-6
Quizy gimnazjum
Quizy liceum
Scenariusze gimnazjum
Scenariusze liceum
Scenariusze 1-3
Plakat edukacyjny
Tablice – grupy
Tablice – procenty
Tablice – przeciwciała
Ulotka dla maturzystów
Ulotka dla rodziców
Film edukacyjny
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.