Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2022-10-01
Od godziny: 09:00
Do godziny: 13:00
Nazwa placówki: Gminny Ośrodek Kultury
Miejscowość: Dziadowa Kłoda
Ulica: 1 Maja 11
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.