Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Zmiana godzin pracy oddziału terenowego w Legnicy

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu nr 4/ZA/14 od dnia 01.02.2014 r. nastąpią zmiany organizacyjne w oddziale terenowym w Legnicy. 

Zmiany polegają na wydłużeniu czasu rejestrowania dawców i kandydatów na dawców krwi. 
Od 01.02.2014 godziny rejestracji będą następujące:

 

Dzień tygodnia Od godziny Do godziny 
     
Poniedziałek 7.00 16.00
Wtorek  7.00 12.30
Środa 7.00 17.00
Czwartek  7.00 11.30
Piątek  7.00 11.30
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.