Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Nadal pilnie potrzebujemy krwi!

W związku ze wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, zwracamy się z  uprzejmą prośbą do  wszystkich Honorowych  Dawców Krwi  oraz zdrowych osób o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu, na akcje wyjazdowe oraz do Terenowych Oddziałów w Głogowie, Legnicy oraz Lubinie.
Szczególnie potrzebne są grupy: O Rh-, O Rh+, A Rh-, A Rh+, B Rh-, 
B Rh+

 
 

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.