Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Przetarg z dnia
Temat przetargu
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-20

Nr sprawy: 37/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.: „Dostawa pojemników z 0,9% Natrium Chloratum w okresie 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
2014-01-02
2013-12-09

Nr sprawy: 36/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na: „Opieka informatyczna nad oprogramowaniem „BANK KRWI” wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w
2013-12-18
2013-12-06

Nr sprawy: 38/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ilości 970 000 KWh przez okres 12 miesięcy do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im.
2013-12-17
2013-12-03

Nr sprawy: 34/P/2013

"Wykonywanie badań dla 22 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA HPV B19 metodami NAT w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu"
2013-12-11
2013-11-29

Nr sprawy: 35/P/1-2/2013

Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy. Zadanie 1 – ubezpieczenie mienia Zadanie 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
2013-12-10
2013-11-25

Nr sprawy: 31/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.: „Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD –II Terumo Sterile Tubing Welder firmy Terumo”
2013-12-04
2013-11-12

Nr sprawy: 33/P/1-2/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na: „Dostawa artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu: zadanie 1: dostawa asortymentu biurowe
2013-11-20
2013-10-10

Nr sprawy: 30/P/1-2/2013

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 130tys. Euro p.n.: „Dostawa zestawów jednorazowych do aferezy automatycznej krwi do separatorów komórkowych wraz z dzierżawą separatorów komórkowych oraz zestawów jednorazowych do plazmaferezy automatycznej wraz z
2013-11-18
2013-10-09

Nr sprawy: 29/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na: „Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopa, monitorów LCD, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek igłowych wraz zapasem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
2013-10-18
2013-09-25

Nr sprawy: 28/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 Euro na: „Dostawa biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
2013-10-17
2013-09-13

Nr sprawy: 26/P/1-2/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu: zadanie 1: Dostawa komputeró
2013-09-23
2013-09-06

Nr sprawy: 27/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na: "Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW i Assistance należących Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobis
2013-09-17
2013-09-03

Nr sprawy: 25/P/1-2/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na: „Dostawa zgrzewarek do zgrzewania drenów przy pojemnikach do pobierania krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocław
2013-09-12
2013-08-28

Nr sprawy: 24/P/1-2/2013

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 130 000 Euro na: „Dostawa testów do badania znaczników patogenów przenoszonych drogą krwi: Zadanie 1: Dostawa testów niezbędnych do automatycznego wykonywania badań w 100 000 donacjach w kierunku obecności: HBV,
2013-10-15
2013-07-24

Nr sprawy: 23/P/1-2/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.: „Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy, tj.: Zadanie 1: dostawa pojemników jednorazowego użytku z tworzywa PP na odpady medy
2013-08-02
2013-07-02

Nr sprawy: 22/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.: „Dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych do oznaczania antygenów spoza układów AB0 i Rh”
2013-07-12
2013-06-25

Nr sprawy: 20/P/1-4/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.: „Dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj.: Zadanie 1 - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi ży
2013-07-04
2013-06-18

Nr sprawy: 21/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn: „Dostawa odczynników, kart i krwinek wzorcowych na okres 12 miesięcy z zakresu immunologii transfuzjologicznej do badań krwiodawców i biorców wykonywanych mikrometodą kolumnową wraz z dzierżawą an
2013-06-26
2013-06-11

Nr sprawy: 19/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130tys. Euro pn.: „Dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych do oznaczania antygenów spoza układów AB0 i Rh”
2013-06-20
2013-06-04

Nr sprawy: 17/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na: „Najem dwóch kontenerów chłodniczych 40 - stopowych przez okres 48 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
2013-06-12
2013-06-03

Nr sprawy: 18/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 130 tys. Euro pn: „Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 78 000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 12 miesięcy”
2013-07-12
2013-05-17

Nr sprawy: 16/P/1-2/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO pn: „Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych w okresie 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu: zadanie 1: Dostawa pojemn
2013-05-29
2013-05-15

Nr sprawy: 15/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na: „Dostawa druków medycznych, książek medycznych i naklejek dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
2013-05-24
2013-04-25

Nr sprawy: 14/P/1-7/2013

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.: „Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz uczulonych krwinek
2013-05-15
2013-04-18

Nr sprawy: 12/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w okresie 6 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
2013-04-26
2013-04-09

Nr sprawy: 13/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na: „Dostawa wskaźników napromieniowania krwi w ilości 22 000 szt w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
2013-04-17
2013-04-05

Nr sprawy: 11/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na „Dostawa akcesoriów do produkcji preparatów krwiopochodnych na separatorze komórkowym Autopheresis C w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. T
2013-04-16
2013-03-04

Nr sprawy: 08/P/1-2/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na: „Dostawa odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisz
2013-03-14
2013-02-25

Nr sprawy: 10/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.: „Dostawa sprzętu, oprogramowania i wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych i konfiguracyjnych środowiska eksploatacyjnego aplikacji Bank Krwi”
2013-03-06
2013-02-18

Nr sprawy: 09/P/2013

„Dostawa testów niezbędnych do automatycznego wykonywania 55 000 badań w kierunku obecności przeciwciał świadczących o zakażeniu Treponema pallidum (TP) oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury w ok
2013-02-28
2013-02-07

Nr sprawy: 07/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na: "Ochrona fizyczna terenu, pojazdów parkujących na nim oraz obiektów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża
2013-02-18
2013-02-07

Nr sprawy: 06 / P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 130 tys. Euro: „Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych oraz zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej, w celu uzyskania końcowych składników : FFP, ubogole
2013-03-18
2013-01-21

Nr sprawy: 05/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 130 000 EURO na: „Dostawa zestawów do pobierania i preparatyki krwi z filtrem antyleukocytarnym in-line przez okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza D
2013-02-26
2013-01-15

Nr sprawy: 01/P/1-3/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na:

 „Dostawa materiałów jednorazowych w okresie 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wr

2013-01-24
2013-01-15

Nr sprawy: 03/P/1-2/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro:

„Dostawa płynów fizjologicznych  w okresie 18 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławi

2013-01-23
2013-01-10

Nr sprawy: 04/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 euro na:

"Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  w ilości 1 000 000 KWh przez okres 12 miesięcy do budynków Regionalnego Centrum

2013-01-22
2013-01-09

Nr sprawy: 02/P/2013

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.:

Dostawa zestawów zamkniętych do separacji płytkowej z pojedynczym dostępem do separatora komórkowego Amicus w okresie 24 miesięc

2013-01-17
2013-01-08

Nr sprawy: 35/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 130 000 EURO na:

Dostawa 1 500 000 szt tabliczek czekolady przez okres 24 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. d

2013-02-14
2012-12-07

Nr sprawy: 34/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na:

 "Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą- Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im

2012-12-18
2012-12-05

Nr sprawy: 33/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na:

Dostawa 168 000 szt tabliczek czekolady przez okres 3 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeus

2012-12-14
2012-12-03

Nr sprawy: 30/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na:

"Dostawa cieklego azotu w ilości 400 000 kg wraz z dzierżawą zbiornika stacjonarnego o pojemności od 7500 kg do 10 000 kg w okresie 24 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu"

2012-12-11
2012-11-28

Nr sprawy: 32/P/2012

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym z wolnej ręki poniżej 130 000 EURO na podstawie art 67 ust 1 pkt 7 ustawy pzp na:

 

Dostawa biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum

2012-10-31
2012-09-20

Nr sprawy: 25/P/1-4/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na:

"Odbiór z miejsc wytwarzania, transport i utylizacja odpadów medycznych zakaźnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic

2012-09-28
2012-09-14

Nr sprawy: 24/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 Euro na:

 "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu"

2012-09-24
2012-08-31

Nr sprawy: 23/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000  EURO na:

"Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC.AC,NW i Assistance należących do Regionalnego Centrum Krwiod

2012-09-10
2012-08-20

Nr sprawy: 22/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 130 000 Euro na:

"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do izolacji krwinek płytkowych z kożuszka leukocytarno-płytkowego i przygotowanie ubogoleukocytarnego zlewanego koncentrat

2012-09-25
2012-08-03

Nr sprawy: 21/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 130 000 EURO na:

"Dostawa 4 sztuk wirówek wolnostojących z chłodzeniem wraz z osprzętem przeznaczonych do preparatyki krwi dla  Regionalnego Centrum Krwioda

2012-09-11
2012-07-10

Nr sprawy: 20/P/1-2/2012

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.: 

2012-07-20
2012-06-21

Nr sprawy: 19/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.:

Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD –II Terumo

2012-06-29
2012-06-20

Nr sprawy: 18/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na:

Dostawa zestawów jednorazowego użytku do izolacji krwinek płytkowych z kożuszka leukocytarno-płytkowego i przygotowanie ubogoleukocytarnego zlewanego koncentra

2012-06-28
2012-06-08

Nr sprawy: 17/P/2012

 informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia "z wolnej ręki" poniżej 130 000 EURO

z wolnej ręki
2012-05-29

Nr sprawy: 16/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na:

„Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych  pustych a 150 ml,  pustych a 300 ml,  pustych a 600 ml do preparatyki krwi dla Regionalnego  Centr

2012-06-06
2012-05-21

Nr sprawy: 14/P/1-7/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.:

„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz uczulonych krwinek wzorcowych do kontroli ujemnych wy

2012-05-31
2012-05-09

Nr sprawy: 12/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na:

"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w okresie 6 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeu

2012-05-18
2012-05-09

Nr sprawy: 15/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro:

Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD Termo Sterole Tubing Walder firmy Terumo 

 

2012-05-18
2012-04-27

Nr sprawy: 11/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. EURO pn.:

„Udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pożyczki w kwocie 1.400.553,50 PLN oraz świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej obsługi w zakresie windykacji wierzytelności 

2012-05-15
2012-04-26

Nr sprawy: 13/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na:

„Dostawa akcesoriów do produkcji preparatów krwiopochodnych na separatorze komórkowym Autopheresis C w okresie 6 miesięcy dla Regionalnego  Centrum K

2012-05-09
2012-04-04

Nr sprawy: 4/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. EURO pn.:

„Udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pożyczki w kwocie 1.400.553,50 PLN oraz świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej obsługi w zakresie windykacji wierzytelności&n

2012-04-16
2012-04-03

Nr sprawy: 06/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na:

„Dostawa wskaźników napromieniowania krwi w ilości 22 000 szt w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab.

2012-04-12
2012-03-27

Nr sprawy: 10/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.:

„Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 14 000 próbkach pobranych od dawców krwi w ciągu 3 miesięcy”  &

2012-04-11
2012-03-20

Nr sprawy: 07/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 130 tys. Euro p.n.:

„Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 78 000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 12 miesięcy”   

2012-04-25
2012-03-19

Nr sprawy: 09/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na:

„Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych potrójnych pustych 450 ml/2 x 300 ml do pobierania i preparatyki krwi dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstw

2012-03-27
2012-03-16

Nr sprawy: 08/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na:

„Dostawa papieru do drukowania w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2012-03-26
2012-03-07

Nr sprawy: 05/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130000 euro na:

"Dostawa fabrycznie nowej wirówki Rotixa 50RS do preparatyki krwi  współdziałającej z posiadanym osprzętem oraz kompatybilnej z posiadanym oprogramowaniemdla

2012-03-15
2012-02-14

Nr sprawy: 01/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 000 EURO na:

2012-02-24
2012-02-01

Nr sprawy: 2/P/2012

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.:
„Dostawa zestawów do inaktywacji patogenów w osoczu przeznaczonym do użytku klinicznego otrzymywanym z krwi pełnej w ilości 1000 szt. oraz dzierżawa niezbędnego urzą

2012-02-10
2012-01-05

Nr sprawy: 32/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 130 tys. Euro pn.:

Dostawa filtrów antyleukocytarnych – laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych

2012-01-17
2011-12-16

Nr sprawy: 31/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 EURO na:

„Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedz

2011-12-27
2011-12-09

Nr sprawy: 30/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 EURO na:

2011-11-28
2011-11-18

Nr sprawy: 27/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 tys. Euro pn.:

"Dostawa 110.000 sztuk mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny w krwi włośniczkowej, krwi kontrolnej, zewnętrznej kontroli jakości wraz z dzierżawą 12 szt

2011-11-29
2011-11-16

Nr sprawy: 29/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 Euro na:

ogłasza wynik postepowania prowadzonego w

z wolnej ręki
2011-10-24

Nr sprawy: 25/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 EURO na:

2011-09-29
2011-09-12

Nr sprawy: 22/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 EURO na:

"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we W

2011-09-20
2011-08-29

Nr sprawy: 20/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 EURO na:

2011-08-10
2011-06-29

Nr sprawy: 16/P/1-2/2011

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 EURO na:

Roboty malarskie w pomieszczeniach zamkniętych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu:

zadanie 1: Pawilon Labolato

2011-07-18
2011-06-28

Nr sprawy: 17/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony ponizej 125 tys EURO pn.:

Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy

2011-07-06
2011-06-06

Nr sprawy: 13/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 EURO na:

2011-06-13
2011-05-24

Nr sprawy: 12/P/1-4/2011

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 125.000 Euro pn.:

Dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj.
Zadanie 1 - Jednorazowy zamknięty pr&o

2011-06-30
2011-05-19

Nr sprawy: 08/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej  125 000 Euro na:

<

2011-05-09
2011-04-19

Nr sprawy: 04/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 125 000 EURO na:

2011-04-21
2011-04-07

Nr sprawy: 09/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 EURO na:

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 tys. Euro pn.:

2011-03-28
2011-03-16

Nr sprawy: 5/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczny powyżej 125 tys. Euro na:

„Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 84 000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 12 miesięcy”

2011-04-21
2011-01-31

Nr sprawy: 03/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 Euro na:

2011-02-11
2011-01-20

Nr sprawy: 01/P/2011

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 Euro na:

,,Dost

2010-12-21
2010-11-22

Nr sprawy: 23/P/2010

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 125 000 EURO na:

„Dostawa biletów komunikacji miejskiej we Wroc

2010-11-23
2010-11-12

Nr sprawy: 24/P/2010

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125.000 Euro pn.:

„Dostawa talonów - bonów towarowych w formie papierowej przeznaczonych dla pracowników RCKIK we Wrocławiu”

2010-11-22
2010-11-12

Nr sprawy: 25/P/2010

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125.000 Euro pn.:

,,Dostawa ciekłego azotu w okresie 24 miesięcy wraz z dzierżawą zbiornika stacjonarnego o pojemności od 7 500 kg do 10 000 kg’’

2010-11-22
2010-11-05

Nr sprawy: 28/P/2010

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 Euro pn.:

„Dostawa filtrów antyleukocytarnych – laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych”.

2010-11-16
2010-10-29

Nr sprawy: 26/P/2010

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 EURO na:

nr sprawy 26/P/2010

2010-11-03
2010-09-15

Nr sprawy: 19/P/2010

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont tarasu, schodów ze

2010-10-01
2010-09-14

Nr sprawy: 20/P/2010

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"U

2010-09-22
2010-09-13

Nr sprawy: 18/P/2010

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Odbiór z miejsc wytwarzan

2010-09-22
2010-08-09

Nr sprawy: 16/P/2010

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 tys. Euro pn.:

Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy

2010-08-17
2010-06-23

Nr sprawy: 15/P/1-2/2010

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 tys. Euro pn.:

„Dostawa nowego sprzętu laboratoryjnego dla RCKiK we Wrocławiu, tj.:
Zadanie 1: Dostawa trzech sztuk nowych wirówek laboratoryjnych stołowych wraz z osprzętem, w

2010-07-05
2010-06-09

Nr sprawy: 13/P/2010

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 Euro na:

&

2010-06-17
2010-05-27

Nr sprawy: 14/P/2010

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125.000 Euro pn.:

„Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD Termo Sterole Tubing Walder firmy Terumo”

2010-06-08
2010-05-26

Nr sprawy: 12/P/2010

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 125.000 Euro pn.:

„Dostawa odczynników na okres 36 miesięcy z zakresu immunologii transfuzjologicznej do badań krwiodawców i biorców wykonywanych mikrometodą kolumnową żelową

2010-07-06
2010-05-18

Nr sprawy: 11/P/2010

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 Euro na:

&

2010-05-31
2010-04-20

Nr sprawy: 10/P/1-2/2010

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 Euro na:

&

2010-05-06
2010-04-19

Nr sprawy: 09/P/2010

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 125 000 EURO na:
Dostawa 1 480 000 szt tabliczek czekolady w okresie 24 miesięcy

2010-05-26
2010-04-16

Nr sprawy: 7/P/1-5/2010

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 tys. EURO na:

Dostawę odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz uczulonych krwinek wzorcowych do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych, tj

2010-04-28
2010-04-14

Nr sprawy: 05/P/1-3/2010

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 Euro na:
Dostawa materiałów jednorazowych do RCKiK we Wrocławiu w okresie 18 miesięcy :

  • Zadanie 1: Dostawa materiałów opatrunkowych
  • Zadanie 2: Dosta
2010-04-27
2010-04-07

Nr sprawy: 8/P/1-7/2010

ogłasza przetarg nieograniczony do 125 tys. EURO pn.:

„Zabezpieczenie przez lekarzy medycyny specjalistycznych usług medycznych na potrzeby działalności RCKiK we Wrocławiu- nr sprawy 8/P/1-7/2010, tj.:

Zadanie 1:

2010-04-19
2010-03-23

Nr sprawy: 06/P/2010

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 EURO na:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla RCKiK we Wrocławiu w okresie 6 miesięcy”

2010-03-31
2010-03-10

Nr sprawy: 04/P/2010

ogłasza przetarg nieograniczony  poniżej 125 000 EURO na:

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla RCKiK we Wrocławiu w okresie 6 miesięcy"

2010-03-18
2010-02-26

Nr sprawy: 1/P/2010

Ogłasza wynik postępowania w trybie z wolnej ręki powyżej 125 000 Euro na:
Wykonywanie badań metodami biologii molekularnej dla RCKiK we Wrocławiu w zakresie trzech wirusów:

    • RNA-HCV, DNA-HBV, RNA-HIV w p
z wolnej ręki
2010-02-11

Nr sprawy: 42/P/200

Ogłasza wynik postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki poniżej 133 tys. EURO na:
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków dla RCKiK we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9
z wolnej ręki
2010-01-21

Nr sprawy: 43/P/1-4/2009

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 125 000 EURO na:
Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi dla RCKiK we Wrocławiu w okresie 36 miesięcy

    • Zadanie 1: Dostawa pojemnik&oa
2010-03-02
2010-01-18

Nr sprawy: 3/P/2010

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 125.000 EURO na:
Świadczenie zadań transportowych (transport samochodowy, transport ręczny) przez Wykonawcę na rzecz RCKIK - Wrocław

2010-02-26
2010-01-17

Nr sprawy: 02/P/1-2/2010

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 125 000 EURO NA:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych dla RCKiK we Wrocławiu w okresie 6 miesięcy:

    • Zadanie 1: Do
2010-02-25
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.