Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Stan krwi na dzień: 21.08.2018

Krew RhD (+) plus

A RhD plus brakujący stan B RhD plus brakujący stan AB RhD plus wystarczający stan 0 RhD plus niski stan

Krew RhD (-) minus

A RhD minus niski stan B RhD minus brakujący stan AB RhD minus niski stan 0 RhD minus niski stan
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.