Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Szkolenia pielęgniarek

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 roku zostają wprowadzone zmiany dotyczące opłat za szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składnikówi.

  • koszt jednostkowy szkolenia podstawowego, dwudniowego - 137zł netto (168,51zł brutto)
  • koszt jednostkowy szkolenia uzupełniającego, jednodniowego - 72zł netto (88,56zł brutto)


Proszę dokładnie zapoznać się z regulaminem szkoleń!!!

Osoby zgłaszające się indywidualnie na szkolenie ponoszą koszty brutto tj.


Sprawdź czy są jeszcze wolne miejsca pod nr tel. 71 371 58 77 !!!
Proszę przy każdym zgłoszeniu zbiorczym pielęgniarek na szkolenie załączyć oświadczenie o zwolnieniu z VAT podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki


DOKUMENTY DO POBRANIA:

PRZY ZGŁOSZENIACH ZBIORCZYCH NA SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE, NIE SĄ WYMAGANE KSERA ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZONYM KURSIE PODSTAWOWYM

 

UWAGA!!!

NOWY NR KONTA

45 1130 1033 0018 8001 5520 0002

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.