Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Wyszukiwarka:

Sprawozdania

Sprawozdania

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.