Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Krew Karta

O krew-kartę może ubiegać się tylko osoba pełnoletnia!!!

Krew-karta przysługuje każdemu krwiodawcy po 3 oddaniu krwi!
Masz pytania, zadzwoń: 71 371 58 19

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.