Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Kontakt dla szpitali

Ekspedycja 
kierownik Urszula Sokalska
tel. 71 371 58 26
tel. kom. 606 814 020

Pracownia Badań Konsultacyjnych
kierownik Anita Smolarczyk
tel. 71 371 58 31

Pracownia Odczynników Diagnostycznych i Chemii
kierownik Aleksandra Kosmalska
tel. 71 371 58 39 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.