Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Informacje Prasowe

Kontakt dla mediów:
e-mail: centrum@rckik.wroclaw.pl


Adrianna Franc
tel. 71/ 371 58 19 
tel. kom. 606 717 039 
e-mail: adrianna.franc@rckik.wroclaw.pl 

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY O ŚWIATOWYM DNIU HONOROWEGO DAWCY KRWI 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.