Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Biogram Ryszarda Kozłowskiego

 

Lek. Ryszard Kozłowski – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w latach 1997-2014

 

Lekarz medycyny – absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. 1973 – 1990 pełnił zawodową służbę wojskową jako lekarz – oficer. Przeszedł kolejne szczeble kierowania wojskową służbą zdrowia, aż do stanowiska szefa służby zdrowia dywizji. W 1990 roku przeniesiony do rezerwy na własną prośbę. Aktywny działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, w latach 1986 – 1988  pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego PCK w Opolu, był odpowiedzialny za Radę Honorowego Krwiodawstwa. Od 1991 roku pracował w publicznej służbie krwi, w latach 1991 – 1997 był kierownikiem Punktu Krwiodawstwa w Brzegu, pracował także jako lekarz medycyny pracy w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzegu. W tym czasie wystąpił z inicjatywą rozbudowy i modernizacji swojej placówki. Uzyskał dotację Wydziału Zdrowia w Opolu, był współautorem projektu technologicznego przeprowadzanego remontu i modernizacji punktu krwiodawstwa. Opracował wzór użytkowy (zastrzeżony w Urzędzie Patentowym) fotela dla dawców krwi i we współpracy z Zakładem Agromet w Brzegu wyposażył Punkt Krwiodawstwa w nowoczesny sprzęt. Punkt Krwiodawstwa dzięki modernizacji i stworzonym warunkom dla dawców krwi w ciągu kilku lat potroił ilość pobieranej krwi i osocza metodą aferezy. Był inicjatorem założenia wielu klubów honorowych dawców krwi m.in. młodzieżowego klubu międzyszkolnego w Brzegu.. W 1997 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa we Wrocławiu i objął to stanowisko 1 września 1997 roku. Opracował plan restrukturyzacji i modernizacji służby krwi we Wrocławiu zatwierdzony przez Wydział Zdrowia we Wrocławiu i konsekwentnie realizował jego założenia po wejściu w życie ustawy o publicznej służbie krwi i przekształceniu Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W 1998 roku uzyskał dyplom specjalisty IIw zakresie transfuzjologii klinicznej. W 2003 roku został powołany przez Wojewodę Dolnośląskiego na Członka Krajowej Rady do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.


W 2004 r. został konsultantem wojewódzkim w dziedzinie transfuzjologii klinicznej; od 2005 r. był kierownikiem specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Był członkiem komisji kwalifikacyjnej przy Akademii Medycznej ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych. Był członkiem Koła Terenowego Sekcji Transfuzjologicznej PTHiT we Wrocławiu, jako ekspert aktywnie brał udział w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o publicznej służbie krwi. 


Wspaniały dydaktyk wykorzystujący swoją wiedzę i umiejętności w kształceniu kadr medycznych, w latach 2004-2005 kilkakrotnie na zaproszenie Asocjacji Banków Krwi Ukrainy wykładał zasady nowoczesnego krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla kadry kierowniczej ukraińskiej służby krwi. Autorytet i kreator rozwoju krwiodawstwa i  krwiolecznictwa, propagował nowoczesne metody i technologie oraz wdraża je na swoim terenie. Jako niestrudzony propagator idei honorowego krwiodawstwa ściśle współpracował z PCK i ruchem honorowego krwiodawstwa, co przyczyniało się do dynamicznego wzrostu liczby krwiodawców na Dolnym Śląsku.


Dnia 27 sierpnia 2012 r. został odznaczony Medalem „MERITO DE WRATISLAVIA – ZASŁUŻONY DLA WROCŁAWIA”. Dziękując za wkład i zaangażowanie na rzecz rozwoju miasta, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podkreślił wyjątkowe zasługi Dyrektora Ryszarda Kozłowskiego dla rozwoju opieki zdrowotnej. Wyraził ogromną wdzięczność za Jego pracę społeczną , skupioną na propagowaniu wśród młodych ludzi sportów politechniczno-obronnych oraz idei patriotycznych, krzewionych w duchu Ligi Obrony Kraju. Docenił również czynne wspieranie przez Dyrektora działań środowiskowych na rzecz zdrowego trybu życia młodzieży nieprzystosowanej i patologicznej pozostającej pod opieką Pogotowia Opiekuńczego.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.