Przelicznik donacji

Jak wiadomo oprócz krwi pełnej dawcy mogą oddawać osocze, płytki krwi, krwinki czerwone lub krwinki białe. Przelicznik donacji jest to narzędzie, które pozwoli nam na przeliczenie tych donacji na krew pełną. Jest to przydatne gdy chcemy złożyć wniosek np. o odznakę honorową w PCK lub wniosek o wydanie biletu wolnej jazdy. Kalkulator potrafi także określić o którą odznakę dawca już może się ubiegać gdyż przekroczył wyznaczony przepisami litraż.

§ 1. Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi jednemu litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz umożliwiającymi otrzymanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” są:

  • 1) 3 litry osocza
  • 2) 2 donacje krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
  • 3) 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
  • 4) 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.
DONACJE STANDARDOWE LICZBA DONACJI
Rodzaj donacji Wielkość donacji po 23.02.2006 15.10.98-23.02.06 do 14.10.1998
KREW PEŁNA 450 ml
OSOCZE 650 ml
PŁYTKI KRWI 250 ml
KRWINKI CZERWONE 2 x 300 ml
KRWINKI BIAŁE 200 ml
DONACJE NIESTANDARDOWE LICZBA DONACJI
Rodzaj donacji Wielkość donacji po 23.02.2006 15.10.98-23.02.06 do 14.10.1998
KREW PEŁNA ml
OSOCZE ml


Oddałaś łącznie mililitrów krwi pełnej, czyli litrów krwi.
Sprawdź, która odznaka HDK już Ci przysługuje.

Odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” po oddaniu 5/6 litrów krwi (dawniej III stopnia)


Zasluzony_Honorowy_Dawca_Krwi_3

Odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” po oddaniu 10/12 litrów krwi (dawniej II stopnia)


Zasluzony_Honorowy_Dawca_Krwi_2

Odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” po oddaniu 15/18 litrów krwi (dawniej I stopnia)


Zasluzony_Honorowy_Dawca_Krwi_1

Odznaka honorowa „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”


Zasluzony_dla_Zdrowia_Narodu

DONACJE STANDARDOWE LICZBA DONACJI
Rodzaj donacji Wielkość donacji po 23.02.2006 15.10.98-23.02.06 do 14.10.1998
KREW PEŁNA 450 ml
OSOCZE 650 ml
PŁYTKI KRWI 250 ml
KRWINKI CZERWONE 2 x 300 ml
KRWINKI BIAŁE 200 ml
DONACJE NIESTANDARDOWE LICZBA DONACJI
Rodzaj donacji Wielkość donacji po 23.02.2006 15.10.98-23.02.06 do 14.10.1998
KREW PEŁNA ml
OSOCZE ml


Oddałeś łącznie mililitrów krwi pełnej, czyli litrów krwi.

Sprawdź, która odznaka HDK już Ci przysługuje.

Odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” po oddaniu 5/6 litrów krwi (dawniej III stopnia)


Zasluzony_Honorowy_Dawca_Krwi_3

Odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” po oddaniu 10/12 litrów krwi (dawniej II stopnia)


Zasluzony_Honorowy_Dawca_Krwi_2

Odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” po oddaniu 15/18 litrów krwi (dawniej I stopnia)


Zasluzony_Honorowy_Dawca_Krwi_1

Odznaka honorowa „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”


Zasluzony_dla_Zdrowia_Narodu

Akty prawne

UWAGA!

Przed październikiem 1998 roku nie stosowano przeliczników dla składników krwi. Punkty krwiodawstwa przeliczały poszczególne donacje w stosunku 1:1.