Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Galeria zdjęć

Zbiórka krwi w Termach Jakuba w Oławie 2013 /źródło: arch. Term Jakuba/

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.