Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB


Data: 2018-09-08
Od godziny: 11:00
Do godziny: 14:00
Nazwa placówki: Tor Crossowy
Miejscowość: Gaworzyce
Ulica:
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.