Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB


Data: 2018-03-21
Od godziny: 12:30
Do godziny: 16:30
Nazwa placówki: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
Miejscowość: Szewce
Ulica: Strzeszowska 7
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.