Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2019-06-01
Od godziny: 10:00
Do godziny: 13:00
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
Miejscowość: Kotla
Ulica: Szkolna 4
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.