Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2019-02-21
Od godziny: 09:00
Do godziny: 13:00
Nazwa placówki: Liceum Ogólnokształcące
Miejscowość: Oława
Ulica: pl. Zamkowy 10
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.