Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

PILNIE POTRZEBNE!!!

BRAKUJE KRWI GRUP

0 Rh+ (PLUS), 0 Rh- 9MINUS), B Rh- (MINUS).

OSOBY Z TAKIMI GRUPAMI KRWI BARDZO PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIE DO RCKIK.

DZIĘKUJEMY

RCKIK

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.