Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Odwołana ekipa w Złotoryi

Uwaga! Ekipa z dnia 13.12.06 w Złotoryi została anulowana! Jest to związane z przeprowadzeniem wcześniejszej akcji, z dnia 10.11.06 w Złotoryi.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.