Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

OD 8 MAJA ZMIANA MIEJSCA AKCJI POBORU KRWI W STRZELINIE

Od 8 maja 2008 akcje krwiodawstwa w Strzelinie będą odbywać się w Domu Kultury ul. Brzegowa 9a.

Zapraszamy!!!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.