Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Książki o krwiolecznictwie

Polecamy Państwu książki dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ze szczegółowymi materiałami dotyczącymi krwiodawstwa i krwiolecznictwa opartymi na aktualnych przepisach.

  • „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” wydane przez IHiT. Cena: 21 zł. Obecnie książka jest niedostępna.

    Informujemy, że Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie wydał nowy suplement podręcznika „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”. Zawarte w nim zmiany w przepisach powinny  obowiązywać od 1 lutego 2010 roku. Składa się on z 250 stron i jego koszt jednostkowy wynosi 12,60 zł. O możliwości nabycia suplementu proszę dowiadywać się telefonicznie w magazynie RCKiK we Wrocławiu pod nr 71 371-58-21.

    Wszystkie dostępne podręczniki w szpitalu, a przede wszystkim w laboratorium serologicznym szpitala, banku krwi i na oddziałach powinny zawierać znowelizowane przepisy.

  • „Vademecum Krwiolecznictwa” kompletne omówienie sposobu i organizacji leczenia krwią dostosowane do współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Cena: 15zł.

  • Leczenie krwią. Zasady postępowania klinicznego" wydane przez Sekcję Transfuzjologiczną Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Cena: 110 zł

Zamówienia można składać w Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu dzwoniąc na numer 071 371 58 21 od poniedziałku do piątku 7:00-14:30.

 

Chcielibyśmy poinformować, że na rynku księgarskim ukazała się książka pod redakcją
J. Korsak i M. Łętowskiej – „Transfuzjologia kliniczna”. Publikacja nie jest dostępna w RCKiK Wrocław.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.