Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

02.05.2005 r. pracujemy krócej!

Dnia 02.05.2005 RCKiK we Wrocławiu będzie przyjmowało dawców w godz. 7:30 - 14:00

Dnia 03.05.2005 RCKiK we Wrocławiu będzie nieczynne.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.