Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB


Data: 2017-03-27
Od godziny: 08:30
Do godziny: 12:30
Nazwa placówki: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Teatralna 16-20
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.