Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2019-04-29
Od godziny: 09:00
Do godziny: 12:30
Nazwa placówki: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
Miejscowość: Ludów Polski
Ulica: Ludów Polski 16
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.