Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
  • Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu

  • Ambasador

    Ambasador

  • Przyjdź na akcję wyjazdową

    Przyjdź na akcję wyjazdową

  • Droga dawcy

    Droga dawcy

Stan krwi na dzień: 23.10.2018

Krew RhD (+) plus

A RhD plus wystarczający stan B RhD plus niski stan AB RhD plus wysoki stan 0 RhD plus wystarczający stan

Krew RhD (-) minus

A RhD minus wysoki stan B RhD minus brakujący stan AB RhD minus wysoki stan 0 RhD minus brakujący stan
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.